• Tiếng việt
  • Tiếng anh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ HÀ NỘI

HANOI INTERNATIONAL COLLEGE

Giới thiệu

Thông điệp hiệu trưởng

Thông điệp hiệu trưởng

Trường Cao Đẳng Quốc tế Hà Nội có cơ sở với đội ngũ cán bộ Quản lý và Giảng viên trình độ cao, giàu kinh nghiệm, tâm huyết với nghề, và một chương trình đào tạo hướng tới các chuẩn mực Quốc tế.

 
Back to top