• Tiếng việt
  • Tiếng anh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ HÀ NỘI

TRUNG TÂM NGÔN NGỮ DU HỌC ĐỨC

Kĩ thuật công nghệ

Giới thiệu về Khoa Kỹ thuật-Công nghệ

          Khoa Kỹ thuật – Công nghệ với vai trò là một khoa đào tạo thuộc Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội. Khoa có các chức năng và nhiệm chính vụ sau:

- Thực hiện chức năng triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, giảng dạy và đào tạo nguồn nhân lực về Kỹ thuật - Công nghệ cho thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận

- Nghiên cứu các mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các qui chế, qui định của cơ quan quản lý, chức năng nhiệm vụ của nhà trường để tham mưu cho Hiệu trưởng có những quyết sách đúng đắn trong chiến lược xây dựng và đào tạo và phù hợp với tình hình thực tế của trường, của tỉnh, của xã hội.

- Nghiên cứu, đề xuất với Hiệu trưởng và các phòng chức năng về nội dung, chương trình, biện pháp thực hiện nhiệm vụ đào tạo các bậc học, các ngành học mà khoa đảm nhận. Sử dụng hợp lí nguồn nhân lực hiện có ở khoa, trường và địa phương. Có chiến lược lâu dài về xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ giáo dục có chất lượng.

- Tổ chức đăng kí các đề tài NCKH từ cấp khoa, cấp trường, cấp tỉnh, cấp bộ và cấp nhà nước nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học cơ bản cũng như các đề tài ứng dụng phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường trong và ngoài tỉnh. Tổ chức và hướng dẫn sinh viên NCKH.

- Hợp tác với các trường Đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước để trao đổi cán bộ, tham khảo chương trình, giáo trình, tài liệu, kinh nghiệm quản lí và giảng dạy.

- Tổ chức điều hành kế hoạch đào tạo phần kiến thức cơ sở và chuyên ngành của ngành đào tạo: Kỹ thuật xây dựng, công nghệ thông tin, Hàn công nghệ cao và chuyên ngành khác..

- Nghiên cứu, tổ chức xây dựng các chương trình đào tạo mới thuộc chức năng quản lý để đề xuất với Khoa, nhà trường, đáp ứng yêu cầu mở thêm các ngành đào tạo mới;

- Tổ chức, quản lý đội ngũ cán bộ, giảng viên, cơ sở vật chất, phòng làm việc, phòng thí nghiệm trực thuộc khoa để hoàn thành nhiệm vụ được giao theo tinh thần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Quản lí, giáo dục, rèn luyện sinh viên để trở thành những cán bộ có phẩm chất tốt, có năng lực chuyên môn giỏi, đáp ứng được yêu cầu của xã hội.

 - Quản lí lao động, tổ chức, cán bộ, tài sản và hồ sơ tài liệu của khoa theo sự phân cấp và qui định của nhà trường.

- Quản lí lao động, tổ chức, cán bộ, tài sản và hồ sơ tài liệu của khoa theo sự phân cấp và qui định của nhà trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác Hiệu trưởng giao.


Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và học tập

Phòng tuyển sinh - Trường Cao Đẳng Quốc Tế Hà Nội

►Cơ sở Hà Đông: Số 10, ngõ 4, Phố Xốm,, P. Phú Lãm, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội

♦ Chi tiết xin liên hệ: 024.23585.485 - 0983.570.858  - 0912.21.88.11

► Cơ sở Cầu Giấy: Ngõ 25, Nguyễn Cơ Thạch, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

♦ Chi tiết xin liên hệ: 0243.99.13.113 / 0981.241.276 / 0946.359.889

► Website: http://quoctehanoi.edu.vn/

► Facebook: https://www.facebook.com/quoctehanoi.edu.vn/

 
Back to top